הוקם קו עיבוד חדש לצינורות מתכת!

לאחרונה הקמנו קו עיבוד חדש לצינורות מתכת. כולל בעיקר חיתוך צינורות מתכת, כיפוף, הרחבה, כיווץ וריתוך. פס הייצור החדש מסייע לנו בפיתוח צינורות מתכת ללקוחותינו במגוון גדלים בכדי לעמוד בהזמנות ההתחלה הנמוכות שלהם ובדרישות התהליך הגדולות יותר. 


זמן פרסום: דצמבר 29-2020